بەندەری گەوادر قیبلەی نوێی جیھان
ئەمریکا بەنیازە بزووتنەوەی تالیبان زیندوو بکاتەوە بۆ درووستکردنی ئاژاوە و کۆتایھێنان بە فراوانخوازیەکانی نەیارەکانی بەتایبەت چین

 1 2